Probeer het ook!

Holistische Hypnotherapie

Holistische Hypnotherapie is op jou afgestemde hypnotherapie, gebaseerd op diverse psychologische/spirituele benaderingen van persoonlijke groei. Deze therapie is o.a. gebaseerd op de basisbehoeften uit de piramide van Maslow en gaat van de visie uit dat in de basis van de ontwikkeling van een mens (de allereerste kinderjaren) grote, “vergeten” bronnen voor latere problemen kunnen liggen.

Vanuit zowel de spirituele antroposofische mensontwikkeling, als de vreugdevolle lichaamsgerichte aandacht voor de volwassen mens vanuit Osho bezien, wordt met gebruikmaking van vooral hypnotherapie, geleide dagdroomtherapie, sculpting, NLP en mindfulness gewerkt naar het ontdekken van je ware zelf,  jouw basis, en de beschadigingen die je ‘onbewust’, d.w.z. die je niet meer kan herinneren, hebt opgelopen.
Deze beschadigingen zijn vaak de oorzaak waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt. (en dus beperkt!)

In de therapie kunnen ook elementen vanuit tantra (de meditatie, zintuigontwikkeling), Tai chi, worden gehanteerd. Ook het wegnemen van pijn, spanning of stress d.m.v. handoplegging is een mogelijk hulpmiddel.

Maak snel een afspraak voor een intakegesprek!

Kies nu voor een blijvende oplossing van jouw probleem!