Contact

Nadat je telefonisch of via email contact hebt gemaakt, maak ik een afspraak met je voor een intakegesprek.
Bij voorkeur gebeurt dit bij jou thuis.
Na het gesprek weet je meer over mij, GalateaHealing en Holistische Hypnotherapie en mogen we aannemen dat jouw vragen zijn beantwoord.

Na dit intakegesprek bepalen we beiden of we doorgaan.

Vanuit GalateaHealing heb ik de verantwoordelijkheid naar jou toe om te bepalen of GalateaHealing de geschikte instelling is om aan je probleem te gaan werken.
Mocht het nodig zijn dan neem ik contact op met je (huis-)arts, echter alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming.

En: Als we doorgaan, mag je blijvend resultaat verwachten!

De volgende sessies vinden bij voorkeur bij GalateaHealing plaats.
Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur.
Meestal voldoen 6 tot 12 sessies, dit is echter van een aantal factoren afhankelijk.

Het tarief voor een intake bedraagt € 20,–, voor een sessie € 75,–. Het te betalen bedrag wordt mede bepaald door je (aanvullende) ziektekostenverzekering.
Het bedrag van de restitutie wordt direct verrekend met het bedrag dat je uiteindelijk aan GalateaHealing betaald.
Financiën mogen geen belemmering vormen voor hulp door GalateaHealing. Daarom kan in voorkomende gevallen van het tarief worden afgeweken. Dit ter beoordeling door GalateaHealing.

Kies nu voor een blijvende oplossing van jouw probleem!

GalateaHealing
Ribeslaan 14
3442 JA Woerden

www.galateahealing.nl
galateahealing@gmail.com
Tel. 06 260 40000

 

Download hier de algemene voorwaarden van GalateaHealing