Probeer het ook!

Uitgelicht

8-12-2019

INTIMITEIT

Een veel gebruikt, beter gezegd: veel misbruikt woord….
Intimiteit gaat over je kwetsbaar kunnen/durven opstellen t.o.v. je partner, je veilig, niet veroordeeld voelen. Dat geldt op alle vlakken, dus niet zoals vaak wordt gedacht alleen op het seksuele vlak.

Want vaak wordt intimiteit teruggebracht naar seksuele intimiteit, en ook dat is onderhand terug gebracht naar ‘de gemeenschap’.
Als het dan nog alleen om de technische daad gaat, en er van enig kwetsbaar opstellen geen sprake meer is, zijn veel mensen een kostbaar iets kwijtgeraakt, terwijl ze er vanuit gaan dat er nog steeds sprake is van intimiteit.
Ook als er “een heel programma” wordt afgewerkt, volgens alle “eisen” die aan goedwillende partners worden gesteld, betekent dit nog niet dat er sprake is van intimiteit. Het gaat juist om het niet-moeten, het ont-moeten, jezelf kunnen zijn bij die ander en je geaccepteerd te voelen.

Als die echte intimiteit ontbreekt, ontstaan in de dagelijkse omgang vaak verwijten, kibbelpartijen die steeds heftiger worden. Naast het zo nu en dan verrichten van ‘de daad’ is er eigenlijk een stille oorlog gaande.

Toch kan juist vanuit die “oorlogssituatie”, al of niet gecombineerd met de valse vorm van intimiteit, een start worden gemaakt om weer echt intiem met elkaar te worden, elkaar weer te ontmoeten.

Geïnspireerd door de gerenommeerde Amerikaanse psycholoog Jordan B. Peterson, is een handleiding opgesteld om goedwillende partners te helpen weer tot elkaar te komen.

Natuurlijk kan GalateaHealing hulp bieden bij dit proces, zowel aan beide partners, als aan één van hen indien blijkt dat er dieper liggende problemen zijn.

De handleiding kan je hier downloaden.

Maak snel een afspraak voor een intakegesprek!

Kies nu voor een blijvende oplossing van jouw probleem!